DIGITALNA REŠENJA

TEMATSKA OBLAST

                            PRIMENA REŠENJА

NAUČNOISTRAŽIVAČKA INSTITUCIJA

OTVORENA NAUКA

Platforma sa otvorenim pristupom naučnim i umetničkim rezultatima rada svih fakulteta i instituta Univerziteta u Novom Sadu (http://open.uns.ac.rs)

 

Univerzitet u Novom Sadu

POLJOPRIVREDA

Digitalna platforma AgroSens za upravljanje poljoprivrednim gazdinstvima – od lokalnih vremenskih prognoza i istorijskih meteo podataka, do e-savetodavca i modula za optimizaciju setvene strukture i optimizaciju đubriva

Institut BioSens, Novi Sad

 

Softverski program za praćenje zdravstvenih, proizvodnih i reproduktivnih parametara u govedarstvu i kozarstvu

Naučni institut za veterinarstvo, Novi Sad

 

Softverska platforma Greensoft AgroLIFE za poljoprivredu, s akcentom na modul finansijskih usluga i kontrolu subvencija, osiguranja i kredita u poljoprivredi, kao i novi prodajni kanal

Univerzitet Edukons, Sremska Kamenica

 

Centar izuzetnih vrednosti za leguminoze – jedinstvene biljne vrste koje imaju sposobnost da vezuju atmosferski azot i na taj način oplemenjuju zemljište i pozitivno utiču na druge ratarske kulture

Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad

 

Rešenje za daljinsku detekciju u poljoprivredi korišćenjem bespilotnih letilica i praćenje različitih pojava na poljoprivrednim parcelama

Poljoprivredni fakultet, Novi Sad

PREHRAMBENA INDUSTRIJA

 

Softversko rešenje SiloNet za optimizaciju poljoprivredne proizvodnje i upravljanje skladištenjem zrna različitih biljnih vrsta

Naučni institut za prehrambene tehnologije, Novi Sad

 

Rešenje za merenje konkurentnosti proizvodnje sirovog kravljeg mleka

Ekonomski fakultet, Subotica

ŠUMARSTVO

Android aplikacija koja omogućava virtuelni obilazak prirodnih vrednosti (VR 360)

Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu, Novi sad

SAOBRAĆAJ

Metodologija za prikuplljanje i obradu statističkih podataka o poštanskim uslugama kod poštanskih operatera

Fakultet tehničkih nauka – Departman za saobraćaj – Кatedra za poštanski saobraćaj i komunikacije, novi sad

ELEКTRONIКA

Softver koji omogućava javni uvid u postojeće nivoe elektromagnetnog polja

Fakultet tehničkih nauka, Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije, Кatedra za teorijsku elektrotehniku, Novi Sad

RAČUNARSTVO I AUTOMATIКA

Rešenje za ranu detekciju i izolaciju kvarova na asinhronim elektromotorima

Fakultet tehničkih nauka, Departman za računarstvo i automatiku, Novi Sad

MEDICINA I FARMACIJA

Izrada personalizovanih lekova 3D štampom – za humanu medicinu i veterinu

Centar za medicinsko-farmaceutska istraživanja i kontrolu kvaliteta, Medicinski fakultet, Novi Sad

КULTURA I JEZIК

Veb aplikacija za evidenciju prijema, obrade, izdavanja i arhiviranja umetničkih predmeta

Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin“, Zrenjanin

 

Algoritam za podelu reči srpskog jezika na slogove (silabifikaciju)

Filozofski fakultet, Novi Sad

FIZIČКA КULTURA

Digitalno rešenje baterije testova za procenu fizičkog kapaciteta starijih ljudi

Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Novi Sad

OBRAZOVANJE

Veb portal za evidenciju podataka o deci predškolskog uzrasta, sa podrškom planiranju vaspitno-obrazovnih kapaciteta

Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin“, Zrenjanin

OBUКE, EDUКACIJE, КURSEVI I OSPOSOBLJAVANJA

Za inženjere koji treba da rade na projektovanju softvera za automobilsku industriju

Fakultet tehničkih nauka, Departman za računarstvo i automatiku, Novi Sad

 

Za zaposlene u oblasti zaštite životne sredine (kaznenopopravne politike u toj oblasti)

Pravni fakultet, Novi Sad

 

 

Za sve koji su u procesu učenja engleskog jezika

Filozofski fakultet, Novi Sad

 

Za kreativno pisanje interaktivne fikcije

Filozofski fakultet, Odsek za srpsku književnost, Novi Sad

 

Instruktivna edukativna platforma na bazi proširene realnosti (Augmented Reality)

Akademija umetnosti, Departman dramskih umetnosti, Dizajn video igara, Novi Sad

PREDUZETNIŠTVO

Model za unapređenje preduzetničke klime i identifikaciju faktora koji utiču na opredeljenje mladih za uključivanje u preduzetničke aktivnosti

Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin“, Zrenjanin

JAVNE NABAVКE

Veb orjentisan sistem za praćenje izvršenja javnih nabavki i automatsko generisanje različitih izveštaja

Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad

PROIZVODNJA

Model za efikasno praćenje i analizu elemenata vremena ciklusa proizvodnje u MSP

Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin“, Zrenjanin

 

Bilateralni sastanci

  • Učesnici15
  • Sastanak zahtevan1
  • sastanak prihvaćen0

Učesnici

  • Sr.pngSrbija 16
  • Total of participants16

Pregledi profila

  • Pre događaja30
  • Posle događaja9122

Organizatori

  • Novosadski_sajam_logo.jpg
  • PKS_lat.png
  • UNS.png