Željko Kanović

vanredni profesor
Fakultet tehničkih nauka, Računarstvo i automatika

Bilateralni sastanci

  • (14:00 – 16:00 .)
Vrsta organizacije Univerzitet
ZemljaSrbija
Grad Novi Sad , Trg D. Obradovića 6