Tajna Lakić

Službenik za javne nabavke
Prirodno-matemački fakultet

Bilateralni sastanci

  • (14:00 – 16:00 .)
Vrsta organizacije Univerzitet
ZemljaSrbija
Grad Novi Sad , Trg Dositeja Obradovića 3