Nikola Đurić

Vanredni profesor
Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu

Bilateralni sastanci

  • (14:00 – 16:00 .)
Vrsta organizacije Univerzitet
ZemljaSrbija
Grad Novi Sad , Trg D. Obradovića 6
Ponuda

Ispitivanja elektromagnetskih polja

Naš tim se bavi ispitivanje, analizom i primenom EM polja, u domenu niskih i visokih frekvencija

Ponuđena saradnja
  1. Outsourcing saradnja
  2. Tehnicka saradnja
  3. Licenca prodaja
  4. Proizvodnja